Barselyoga

Barselyoga

Vi har hatt Barselyoga i flere år på Varm Yoga. Dette er et populært tilbud som vi ønsker å fortsette med, som kurs på 5 uker. På grunn av situasjonen rundt korona, jobbes det nå med å se på alternativ rundt en digital satsning også på Barselyoga. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.